اطلاعات عنوان مرکز

<p style="text-align:center"><span style="font-size:20px">درمنگاه دندانپزشکی آریان</span></p> <p style="text-align:right">:در این مرکز خدمات زیر انجام می شود</p> <p style="text-align:right">درمان ریشه</p> <p style="text-align:right">ترمیم دندانهای&nbsp; بزرگسال و اطفال</p> <p style="text-align:right">انواع پروتزهای دندانی از قبیل ثابت و متحرک</p> <p style="text-align:right">انواع ایمپلنت</p> <p style="text-align:right">جراحیهای مختلف</p> <p style="text-align:right">ارتودنسی تخصصی&nbsp;</p>

%30

درمانگاه دندانپزشکی آریان

اهواز - خیابان نادری شرقی -روبروی حسینیه کاظمین

تلفن مجموعه:3222033