اطلاعات عنوان مرکز

 

22.5

آزمایشگاه قنبری

خیابان قزوین خیابان 16 متری امیری سی متری جی پلاک 36

تلفن مجموعه:66632826