اطلاعات عنوان مرکز

 

15

رادیولوژی و سونوگرافی شفق

نازی آباد، خیابان مدائن، نبش خزاعی پور، پلاک 4، طبقه اول

تلفن مجموعه:55354108