اطلاعات عنوان مرکز

 

26

زیپ لاین برج میلاد

محوطه غربی برج میلاد دفتر زیپ لاین و پل معلق برج

تلفن مجموعه:44753930