اطلاعات عنوان مرکز

 

15

مرکز پزشکی هسته ای سین دخت

آیت الله کاشانی بین عقیل و وفا آذر شمالی جنب بیمه دانا ساختمان سروبن طبقه 2 واحد 7

تلفن مجموعه:44039783