پذیرندگان جدید شبکه تخفیف
هنر و تئاتر
تفریحی و ورزشی
آرایشی و زیبایی
کافه و رستوران
آموزشی
سلامتی و پزشکی
فروشگاه

شبکه تخفیف

مدیریت دخل و خرج ؛ پس انداز بیشتر و افزایش حس رضایت از خرید؛ باتوجه به آنکه درآمد هر خانواده ساکن در شهرهای ایران به طور میانگین در ماه بیش از 2میلیون تومان می باشد و بیشتراز 50% این هزینه ها در حوزه سبدی قرار می گیرد که شبکه تخفیف کشوی آن بیش از 300هزار تومان از هزینه های ماهیانه خود کاهش داد و بلطبع به همین میزان میتوان بیشتر پس انداز نمود.داشتن حس رضایت پس از انجام فرایند خرید را میتوان ماحصل سهولت انجام خرید،حفظ کرامت انسانی خریدار ،دریافت حداکثر تخفیف ممکن و کیفیت ممتاز محصول خریداری شده دانست.ما با بکارگیری بازاریابانی مجرب و متخصص که با توجه به اصل صرفه جویی اقدام به اخذ حداکثر تخفیف ممکن از پذیرندگان را مینمایند،نهایت تلاش خود را در حفظ شان و کرامت مشتریان خواهیم نمود.

شبکه تخفیف
هنر و تئاتر مشاهده بیشتر

تفریحی و ورزشی مشاهده بیشتر

آرایشی و زیبایی مشاهده بیشتر

کافه و رستوران مشاهده بیشتر


سلامتی و پزشکی مشاهده بیشتر