خدمات

خدمات شبکه تخفیف کشوری
شبکه تخفیف در چهار زمینه خدمات پزشکی ، خدمات آموزشی ، خدمات رفاهی و تفریحی و خدمات خرید کالا ، به شما عزیزانی  خدماتی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ها و بالاترین تخفیف  ارائه می نماید. همچینن شبکه تخفیف کشوری در چها زمینه شغلی ذکر شده در بالا آماده همکاری با پذیرندگان محترم می باشد. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید
شبکه تخفیف در چهار زمینه خدمات پزشکی ، خدمات آموزشی ، خدمات رفاهی و تفریحی و خدمات خرید کالا ، به شما عزیزانی خدماتی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ها و بالاترین تخفیف ارائه می نماید. همچینن شبکه تخفیف کشوری در چها زمینه شغلی ذکر شده در بالا آماده همکاری با پذیرندگان محترم می باشد.
شبکه تخفیف در چهار زمینه خدمات پزشکی ، خدمات آموزشی ، خدمات رفاهی و تفریحی و خدمات خرید کالا ، به شما عزیزانی خدماتی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ها و بالاترین تخفیف ارائه می نماید. همچینن شبکه تخفیف کشوری در چها زمینه شغلی ذکر شده در بالا آماده همکاری با پذیرندگان محترم می باشد.

مدارک مورد نیاز مشتری حقیقی:

• کپی شناسنامه
• کپی کارت ملی
• کپی جواز به نام شخص
• (درصورتی که جواز به نام دیگری باشد) کپی جواز به همراه فرم معرفی نامه و کپی کارت ملی صاحب جواز
• (در صورت عدم وجود جواز) کپی اجاره نامه با تاریخ معتبر یا مدرک سرقفلی پذیرنده یا کپی سند ملکیت محل فعالیت به همراه فرم استشهاد محلی
• کپی صفحه اول دفترچه حساب به همراه شماره شبا و یا تصویری شامل نام ، شماره حساب ، شماره شبا ونام بانک
• معرفی نامه از ارگان یا پاساژ در صورت عدم وجود جواز و اجاره نامه به همراه فرم استشهاد

فرم مشخصات مشتری حقوقی
• تصویر روزنامه رسمی و تاسیس شرکت
• تصویر آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
• کپی اجاره نامه با تاریخ معتبر یا سند محل فعالیت
• کپی صفحه اول دفترچه حساب به همراه شماره شبا
• کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل
• کپی از آخرین قبض تلفن ثابت محل پذیرنده که کد پستی محل نصب در آن درج شده باشد
• فرم مشخصات