شرایط اخذ نمایندگی

شرایط و مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی در استان ها

شرایط اخذ نمایندگی ؛ 

1- داشتن تابعیت ایرانی 

2- عدم سو سابقه و پیشینه کیفری

3- عدم اعتیاد به مواد مخدر 

4- داشتن مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم 

5- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه اقایان )

6- سابقه فعالیت ها ی مدیریتی و آشنایی به استان مورد درخواست 

7- شناخت از اصناف استان / شهر ، خود جهت پیشبرد اهداف طرح

8- شناخت ارتباط یا آشنایی با سازمان ها ؛ شرکت ها و صاحبان مشاغل

9- قبول شرایط و تعهدات شبکه تخفیف کشوری

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی ؛ 

1- گواهی عدم سو پیشینه کیفری

2- اصل کپی شناسنامه و کارت ملی

3- اصل و کپی کارت پایان خدمت ( آقایان )

4- اصل و کپی برابر اصل مدرک تحصیلی 

5- شش قطعه عکس 4*3 

6- اجاره نامه یا سند مالکیت 

7- دفتر مناسب و داشتن سرمایه 

مشخصات دفترکار ؛

1- حداقل متراژ 75 متر دو خوابه 

2- حداقل سه خط تلفن و اینترنت پر سرعت 

3- ملزومات اداری

4- مختصات و موقعیت مناسب جغرافیایی در  شهر