شروع به کار نمایندگان شبکه تخفیف

شبکه تخفیف در استانهای خوزستان ، یزد ، گلستان ، لرستان ، اصفهان ، آذربایجان شرقی و گیلان شروع به کار کرد.