مجتمع پزشکی صاحب الزمان

مشخصات پذیرنده

آدرس : انتهای اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش خیابان محبان ائمه بالای داروخانه دکتر زینالی

تلفن : 02144810315

آدرس در نقشه :

%25 تخفیف