رستوران هندی راجا

مشخصات پذیرنده

آدرس : اتوبان چمران_تقاطع یادگار امام هتل اریکه اوین

تلفن : 22344360

آدرس در نقشه :

%15 تخفیف